هم اندیشی

نشست هم اندیشی بررسی صنعت لوازم خانگی با انتقاد شدید به انجمن لوازم خانگی همراه بود.

/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C

نشست هم اندیشی بررسی صنعت لوازم خانگی با حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با انتقاد شدید به انجمن لوازم خانگی همراه بود.