سامسونگ

توقیف لوازم خانگی در امین حضور

/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81

لوازم خانگی بدون شناسه کالا از یک واحد صنفی به اتهام قاچاق توقیف شد


گزارش تصویری از خطوط تولید سامسونگ و ال‌جی در ایران

/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-2

تصاویر مربوط به خط تولید محصولات ال‌جی در سیرجان و تصاویر خطوط تولید سامسونگ در تهران میباشد.